Акредитација

У процесу је добијање акредитације од стране министарства Републике Србије. Напоменимо да је циљ нашег института да понуди високо-квалитетено образовање на пољу историје које је научно утемељено, лако доступно и у пракси потврђено, као и омогућавање студенту да након завршетка студија настави бављење научно-истраживачким радом на пољу историје.