Факултет

Студијски програм
Научна област: Историјске науке
Врста студија: Основне академске студије
Назив дипломе: Историчар

Предмети
- Психологија
- Педагогија
- Дидактика
- Помоћне историјске науке
- Методологија историјске науке
- Палеографија
- Археологија
- Библијска историја
- Стари Исток
- Општа историја старог века
- Општа историја средњег века
- Општа историја новог века
- Античка Србија (до Свевладовића)
- Срби од Свевладовића до Немањића
- Срби под Турцима (1389-1804)
- Срби у борби за ослобођење (1804-1918)
- Југославија (1918-1991)
- Српска црквена историја
- Енглески језик
- Изборни језик - један по избору (хебрејски, грчки, латински...)
- Семинарски рад
- Дипломски рад