Колегијум, особље и стручни сарадници

- др Мирољуб Петровић, директор
- Стефан Малешевић, секретар

- др Илија Петровић
- др Предраг Петровић
- др Стеван Томовић
- др Слободан Јарчевић
- др Бошко Вујачић
- др Јован Деретић
- Вукојица Сандић
- др Добросав Туровић
- др Момчило Прелевић
- др Крсто Миловановић
- др Милорад Радусиновић