О нама

Институт за националну историју (ИНИ) је део Центра за природњачке студије (ЦПС). Наша намера је да обезбедимо образовање и друге услуге које су у складу са историјским чињеницама. Верујемо да ће понуђени програм омогућити заинтересованим особама да се упознају и овладају принципима и техникама прикупљања историјских података и њиховим правилним уклапањем у историјски оквир. Наш план је да створимо стално растућу мрежу историјских радника и сарадника који ће обезбедити најбоље могуће образовање заинтересованим особама.