Школарина

Цена школарине за студије "Дипломирани историчар" износи 950 евра, а уплату је могуће извршити у три рате. Уколико се цео износ школарине уплаћује одједном, студенту се одобрава попуст од 10% (у том случају је износ школарине 855 евра). У случају уплаћивања школарине у ратама, уплата се врши на следећи начин: 1. рата приликом уписа - 350 евра, 2. рата након положених 6 испита - 300 евра, 3. рата након положених 13 испита - 300 евра. Постоји могућност појединачног плаћања испита. Цена полагања једног испита је 60 евра.

У случају да неколико чланова породице уписује факултет, сваки други, трећи итд члан породице плаћа 50% школарине.