Упис

Упис на факултет врши се попунавањем "Пријаве за упис", која се може ископирати у тексту испод, и слањем на е-маил факулета (cns.school@hotmail.com):

ПРИЈАВА ЗА УПИС
Институт за националну историју

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ______________________________

2. КУЋНА АДРЕСА: ____________________________

3. ТЕЛЕФОН: ____________________

4. Е-МАИЛ: ___________________________

5. ДАТУМ РОЂЕЊА: _______________

6. ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА ИЛИ ФАКУЛТЕТ: ___________________________

7. ПЛАЋАЊЕ ШКОЛАРИНЕ – Школарину желим да платим (изабрати опцију):
- Цео износ ођедном, са 10% попуста у износу од 855 евра
- У ратама (прва рата 350 евра, друга 300, трећа 300)
- Сваки испит појединачно (60 евра по испиту)

8. За Факултет за историју сам први пут чуо/ла од: _____________________

9. ДАТУМ ПРИЈАВЕ: __________________